Eliminacje regionalne do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych odbędą się w Izbie Nowosądeckiej w dniu 22.03.2013 r. o godz. 10.00

Pobierz:

Bank Pytań BHP 2013

Bank Pytań Prawo 2013

Regulamin XIII edycji