Uczniowie odbywający praktyczna naukę zawodu w zawodach rzemieślniczych po ukończeniu nauki i otrzymaniu świadectwa przystępują do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu http://www.izbarzem-ns.pl/egzaminy

 

W zawodach nie rzemieślniczych, w naszej szkole sprzedawcy zdają egzamin w OKE 

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych zawodów kliknij

 

 

 

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach omawiają zagadnienia związane:

*ze strukturą egzaminu,

 

*z formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,

 

*z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,

 

*z organizacją i przebiegiem egzaminu kliknij