Proszę kliknąć w poniższy link, a następnie otworzyć podświetlony na pomarańczowo temat  „Przedmiotowe kształcenie zawodowe”. Wyświetlone programy nauczania, są programami obowiązującymi i zatwierdzonymi przez naszą szkołę.

http://new.koweziu.edu.pl/ppn -  programy nauczania w zawodach.

 

Proszę kliknąć w poniższy link i odnaleźć podstawę programową dotyczącą danego zawodu.

http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz - podstawa programowa.