ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dnia 19 czerwca 2019 roku w Auli ZCE odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. Przybyli na nią przedstawiciele Zarządu Cechu z prezesem Franciszkiem Kaletką na czele. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Cechu i odśpiewaniem hymnu narodowego. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień pani dyrektor szkoły oraz pana prezesa wręczono świadectwa ukończenia szkoły i drobne pamiątki ostatnim już absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie wyróżniający się w nauce oraz ci, którzy osiągnęli w czasie pobytu w szkole sukcesy w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych i angażujący się w życie szkoły, a także wolontariat zostali uhonorowani nagrodami. Na wspólnym spotkaniu wręczono również świadectwa i nagrody wyróżniającym się uczniom klas I i II Branżowej Szkoły I Stopnia. Następnie uczniowie przedstawili krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Magdy Gościej. Po jego zakończeniu wyprowadzono sztandar i uczniowie udali się na spotkania klasowe wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych. Uczestnicy uroczystości mogli skorzystać z przygotowanego przez firmę Samanta poczęstunku za jego ufundowanie dziękujemy panu Maciejowi Rzankowskiemu. Dokumentacje fotograficzną uroczystości po raz kolejny zapewnił pan Józef Piech, któremu również serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanego wakacyjnego odpoczynku.

Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all